Na Gimnaziji in zdravstveni šoli se je dneva odprtih vrat udeležilo veliko osnovnošolcev, ki so se želeli podrobneje seznaniti z izobraževalnimi programi tehniške gimnazije, zdravstvene nege in bolničarja-negovalca.

Obiskovalci so spoznali dejavnosti pri pouku strokovnih področij strojništva, elektrotehnike, računalništva v sodobno opremljenih učilnicah in učnih laboratorijih (program tehniške gimnazije) in zdravstvene nege ter pomoči in oskrbe (program zdravstvena nega in bolničar-negovalec).

Ob zaključku predstavitve strokovnih področij so le lahko pobliže seznanili s poučevanjem pri splošnih predmetih (slovenščina, angleščina, matematika in fizika). Na predstavitvenem prostoru je bilo čutiti radovednost in vedoželjnost naših obiskovalcev.

Verjamemo, da so obiskovalci začutili naš utrip; utrip pri pouku, utrip dela pri praktičnem pouku … Utrip življenja na šoli.