Dokumenti in obrazci

Vsi dokumenti in obrazci na enem mestu

Kakovost
1 dokument

Poročilo komisije za kakovost 2017/2018

Navodila
2 dokumenti

Navodilo za izdajo nadomestne javne listine

Navodila za šolsko prehrano

Odjave
2 dokumenti

Odjava od poklicne mature

Odjava dijaka/dijakinje od šolske prehrane

Potrdila
1 dokument

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Prijave
7 dokumenti

Prijava k izpitu

Prijava k petemu predmetu

Prijava k poklicni maturi

Predprijava k poklicni maturi

Prijava na zaključni izpit

Prijava dijaka/dijakinje na šolsko prehrano

Prijavnica – eObveščevalec

Soglasja
3 dokumenti

Soglasje kluba oz. športne zveze

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Soglasje za športno vzgojni karton

Splošni dokumenti
3 dokumenti

Soglasje polnoletnega dijaka

Opravičilo o odsotnosti pri šolskih obveznostih za polnoletne dijake

Opravičilo o odsotnosti pri šolskih obveznostih za mladoletne dijake

Vloge
6 dokumenti

Vloga za ukinitev SDD-trajnik

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti

Vloga za izdajo predmetnika

Vloga za izdajo izpisa iz evidence

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev