Dokumenti in obrazci

Vsi dokumenti in obrazci na enem mestu

Navodila
2 dokumenti

Navodilo za izdajo nadomestne javne listine

Navodila za šolsko prehrano

Odjave
2 dokumenti

Odjava od poklicne mature

Odjava dijaka/dijakinje od šolske prehrane

Potrdila
1 dokument

Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja

Prijave
7 dokumenti

Prijava k izpitu

Prijava k petemu predmetu

Prijava k poklicni maturi

Predprijava k poklicni maturi

Prijava na zaključni izpit

Prijava dijaka/dijakinje na šolsko prehrano

Prijavnica – eObveščevalec

Soglasja
3 dokumenti

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Soglasje kluba oz. športne zveze

Soglasje za športno vzgojni karton

Vloge
6 dokumenti

Vloga za status

Vloga za izdajo predmetnika

Vloga za izdajo izpisa iz evidence

Vloga za dodelitev subvencije za prevoz dijakov – MO Nova Gorica

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev