PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Dijaki se na malico prijavijo tako, da izpolnijo obrazec »Prijava dijaka na šolsko prehrano. Na šolsko malico se lahko prijavijo oz. odjavijo kadarkoli med šolskim letom.

SUBVENCIONIRANA DIJAŠKA PREHRANA
Cena malice je 2,42 €. Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) na podlagi podatkov dijakov, prijavljenih na malico, samodejno določa upravičenost in stopnjo subvencije. Na tem portalu so dostopne tudi vse odločbe, ki jih šole vnašajo v sistem za obračun malic.
Subvencionirana dijaška prehrana pripada tistim dijakom, ki se redno izobražujejo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:
– do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada subvencija malice v celotni višini cene malice;
– nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice – dijak plača 0,73 evra;
– nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice -dijak plača 1,45 evra.

Celotna subvencija malice pripada tudi dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.
Starši v avgustu vložijo vlogo za subvencionirano prehrano pri Centru za socialno delo samo v primeru, če na dan 1. 9. 2017 ne bodo imeli veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, če ne uveljavljajo pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije, želijo pa uveljavljati pravico do subvencionirane prehrane.
Za več informacij o dodeljevanju subvencij se obrnite na pristojni CSD.

PREVZEMANJE MALICE IN EVIDENTIRANJE OBROKOV

Dijaki, ki ste prijavo na malico oddali konec junija, ste na malico prijavljeni in malico prevzamete že od začetka razdeljevanja malice.
Kadar boste odsotni oz. ne boste želeli malicati se morate od malice odjaviti najkasneje en dan prej do 11. ure.
Malico lahko odjavite na šolskem terminalu, ki je postavljen v avli šole, preko spleta (»Spletna evidenca obrokov«) ali po elektronski pošti malica@scng.si
Za prijavo v spletno aplikacijo za »Spletna evidenca obrokov« bo potrebno najprej ustvariti račun uporabnika. Za navodila kliknite tukaj.
Prevzem malice se evidentira elektronsko, ob prevzemu malice se dijaki z dijaško izkaznico evidentirajo na čitalcu pri pultu v razdelilnici.
Če dijak ne želi malicati ali ima napovedano odsotnost, je potrebno obrok odjaviti. Staršem dijakov ali dijakom svetujemo, da pred napovedano ekskurzijo ali interesnimi dejavnostmi preverijo odjavo obroka.
V primeru, da malice ne boste odjavili in je ne boste prevzeli, plačate polno ceno malice (2,42€).
V primeru izgube kartice oziroma dijaške izkaznice, malice ne morete prevzeti zato morate malico odjaviti (preko spleta, e naslova, na tajništvu ali pri koordinatorici), sicer boste plačali polno ceno.
Za izdajo nove kartice oz. dijaške izkaznice zaprosite v tajništvu šole oziroma pri koordinatorici šolske prehrane. Cena nove kartice je 5€.
Dijak, ki želi med šolskim letom trajno odjaviti malico mora prinesti od staršev podpisan obrazec, ki ga dobi v tajništvu oz. na spletnih straneh prehrane.

V primeru težav pri evidentiranju, izgube dijaške kartice,  težav z odjavo/prijavo, napačnimi izračuni malice in podobno, se obrnite na koordinatorico šolske prehrane Tanjo Čefarin.