V petek, 15. 2. 2019 in soboto, 16. 2 .2019,  smo na Gimnaziji in zdravstveni šoli izpeljali informativna dneva. Učenci 9. in tudi 8. razredov so si lahko ogledali vzdušje na šoli, prostore v katerih poteka pouk in preko delavnic dobili praktični vpogled v vsebine izobraževalnih programov: tehniška gimnazija, zdravstvena nega, bolničar-negovalec.