GZŠ

Pogovorne ure

Skupne (popoldanske) pogovorne ure.
Na skupnih pogovornih urah (popoldanskih) so staršem na voljo poleg razrednikov tudi vsi ostali učitelji. Takrat se starši lahko pogovorijo tudi s svetovalno delavko in ravnateljico.

Vsak prvi torek v mesecu so med 17.00 in 18.00 uro skupne pogovorne ure.

Termini:

  • torek, 2. 10. 2018
  • torek, 6. 11. 2018
  • torek, 4. 12. 2018
  • torek, 8. 1. 2019
  • torek, 5. 2. 2019
  • torek, 5. 3. 2019
  • torek, 2. 4. 2019
  • torek, 7. 5. 2019
Priimek in ime Razrednik Učilnica
 Abolnar Simon
Arčon Majda
Blažič Leon kabinet MEH/VSŠ
Brecelj Igor
Cek Stepančič Daša  3. AB EŠ 222
Dornik Valič Anka D 13
Ferfolja Vidič Erika
Ferjančič Ksenija  4.GA D 34
Fiegl Vanda zbornica SPLŠ
Gabrijelčič Tina
Grbac Dražen odsoten
Harej Janko MIC N3-12
Horvat Dean 4.BZ B 11
Janežič Tanja odsotna
Jelen Jan 3.AZ  zbornica
Juretič Vitjan kabinet fizike/SPLŠ-po dogovoru
Kete Karmen 1.BZ EŠ 223
Koršič Anka ERŠ – E 35
Kosovel Petra 3.GA EŠ 125
Kragelj Benedetič Nives EŠ 216
Kragelj Marjeta zbornica
Kulot Mateja 2.AZ mala zbornica – EŠ 212
Makuc Sonja
Malik Majda
Marčetić Marko
Morvai Manuela 2.BZ EŠ 217
Mozetič Černe Vesna 4.AZ EŠ 224
Murenc Savarin Elizabeta BIOS
Ožbolt Tanja 1.GA EŠ 126
Ožbot Anuška
Pelicon Silva
Peršolja Bučinel Staša zbornica
Petrovčič Karlo C 33
Pirc Mirijam C 11
Pušnar Barbara kabinet PRI
Remškar Bogomir S 32
Reščič Renato MI – 05
Rodman Drago
Rutar Irena A 21
Sitar Barbara EŠ 220
Stanič Tina ERŠ
Stubelj Mojca pisarna svet.delavke
Špacapan Adrijana 2.GA EŠ 113
Trošt Mitja 1.AZ  EŠ 214
Ušaj Gulin Ksenja 3.BZ D 22
Vermiglio Robert kabinet višje šole
Vogrinc Ksenija pisarna-tajnica mature
Vrtovec Repič Kristina ERŠ
Zega Mitja
Zorzut Santoro Marjetka govorilnica SPLŠ
Žele Vesna pisarna ravnateljice
Žežlina Sonja 2.AB EŠ 219

 

Kontakt
Zbornica
Učitelji

e-naslov učitelja: ime.priimek@scng.si

Tel.: +386 5 6205775
Tel.: +386 5 6205726

Kontakt
Zbornica
Učitelji

e-naslov učitelja: ime.priimek@scng.si

Tel.: +386 5 6205775
Tel.: +386 5 6205726

Enote

MIC - Medpodjetniški izobraževalni center
VSŠ - Višja strokovna šola
ERŠ - Elektrotehniška in računalniška šola
SPLŠ - Strojna, prometna in lesarska šola
SETŠ - Srednja ekonomska in trgovska šola
BTŠ - Biotehniška šola

Enote

MIC - Medpodjetniški izobraževalni center
VSŠ - Višja strokovna šola
ERŠ - Elektrotehniška in računalniška šola
SPLŠ - Strojna, prometna in lesarska šola
SETŠ - Srednja ekonomska in trgovska šola
BTŠ - Biotehniška šola

JUTRANJE POGOVORNE URE – Starši

Priimek in ime Razrednik Učilnica Dan Ura
Abolnar Simon po dogovoru
Arčon Majda zbornica SETŠ sreda 8.35-9.20
Blažič Leon kabinet MEH/VSŠ četrtek 11.00-11.45
Brecelj Igor po dogovoru
Cek Stepančič Daša po dogovoru
Dornik Valič Anka D 13 sreda 10.15-11.00
Ferfolja Vidič Erika
Ferjančič Ksenija 4. GA zbornica SPLŠ torek 8.35-9.20
Fiegl Vanda zbornica SPLŠ torek  11.50-12.35
Gabrijelčič Tina
Grbac Dražen D 21 torek 9.30-10.15
Harej Janko MIC N3-12 torek 8.35-9.20
Horvat Dean 4.BZ B 11 torek 10.15-11.00
Janežič Tanja govornilnica SPLŠ torek 9.25-10.10
Jelen Jan 3.AZ kabinet ŠVZ torek 11.50-12.35
Juretič Vitjan kab.fiz./zbornica petek/po dog. 11.00-11.45
Kete Karmen 1.BZ po dogovoru
Koršič Anka
Kosovel Petra 3.GA
Kragelj Benedetič Nives po dogovoru
Kragelj Marjeta mala zbornica – EŠ 212 torek 11.00-11.45
Kulot Mateja 2.AZ mala zbornica – EŠ 212 ponedeljek/po dogovoru 11.50-12.35
Makuc Sonja
Malik Majda EŠ 118 petek 8.35-9.20
Marcetić Marko
Morvai Manuela 2.BZ EŠ 217 ponedeljek/po dogovoru 9.25-10.05
Mozetič Černe Vesna 4.AZ po dogovoru
Murenc Savarin Elizabeta EŠ 222 petek/po dogovoru 11.00-11.45
Ožbolt Tanja 1.GA EŠ 126 petek 10.15-11.00
Ožbot Anuška
Pelicon Silva kabinet 44 torek 10.30-11.00
Peršolja Bučinel Staša B 21 četrtek/po dogovoru 11.00-11.45
Petrovčič Karlo zbornica SPLŠ ponedeljek 10.15-11.00
Pirc Mirijam kabinet fizike  torek 11.00-11.45
Pušnar Barbara
Remškar Bogomir S 32 sreda 9.25-10.10
Reščič Renato MIC N1-05 ponedeljek 12.40-13.25
Rodman Drago
Rutar Irena A 21 ponedeljek/po dogovoru 11.00-11.45
Sitar Barbara zbornica ponedeljek 11.00-11.45
Stanič Tina zbornica ERŠ torek 11.00-11.45
Stubelj Mojca pisarna svet. delavke po dogovoru
Špacapan Adrijana 2.GA EŠ 113 ponedeljek 10.15-11.00
Terčon Nina 3.AB EŠ 218 sreda 11.00-11.45
Troš Mitja 1.AZ po dogovoru
Ušaj Gulin Ksenja 3.BZ S 32 – SPLŠ ponedeljek 10.15-11.00
Vermiglio Robert
Vogrinc Ksenija po dogovoru
Vrtovec Repič Kristina ERŠ torek 10.15-11.00
Zega Mitja
Zorzut Santoro Marjetka govorilnica SPLŠ sreda 9.25-10.10
Žele Vesna pisarna ravnateljice po dogovoru
Žežlina Sonja 2.AB EŠ 219 petek 10.15-11.00

 

Jutranje pogovorne ure

Dijaki

po dogovoru s profesorji
Jutranje pogovorne ure

Dijaki

po dogovoru s profesorji