Pravilniki

Šolska pravila Šolskega centra Nova Gorica zagotavljajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo na šoli, urejajo temeljna razmerja in odnose za uspešno sobivanje dijakov, pedagoških in drugih delavcev na šoli.

Pravilniki

Šolska pravila

Šolska pravila veljajo za dijake šole, pedagoške in druge delavce šole (v nadaljevanju: delavci šole) in starše oziroma zakonite zastopnike (v nadaljevanju: starši).
Pravilniki
8 dokumenti

Šolska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije in zdravstvene šole

Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli

Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Šolska pravila Gimnazije in zdravstvene šole