Več o šoli

Predstavitev

Ob pregledovanju naše spletne strani vam želim predstaviti našo šolo in njene dejavnosti z namenom, da bi začutili vzdušje in utrip na naši šoli.
Osnovno poslanstvo šole je vzgoja in izobraževanje mladih. Vizijo, ki smo si jo zastavili je kvalitetno in profesionalno pedagoško delo, pri katerem bo imel učitelj pomembno vlogo pri oblikovanju mladih generacij. Naša prihodnost so naši dijaki in prav to prihodnost bomo gradili na naši šoli.

Učitelji na šoli vam bodo posredovali sodobna splošno-izobraževalna in strokovna znanja, pomagali vam bodo poiskati znanje in kako to znanje umestiti v vaše življenje.

Zavedamo se kaj pomeni znanje danes, zato vas želimo čim bolj usposobiti za nadaljnje učenje in ustvarjalno življenje.

Mladim želimo  pomagati odrasti v poštene, vestne, odgovorne in zadovoljne ljudi , ki se bodo zavedali svojega pomembnega mesta v družbi, v kateri bodo živeli in delali.

Ustvarjalno in kreativno družbo bo mogoče ustvariti le, če bomo  med seboj povezani, strpni in solidarni.

Dijake bi radi naučili demokracije, katere osnova je svoboda posameznika ob zavedanju, da moja svoboda  ne posega in ogroža svobode  drugega.Naučiti vas želimo pristnih humanih medčloveških odnosov, spoštovanja človekovih pravic ter dostojanstva in individualnih vrednot vsakega posameznika.

Da nam bo uspelo doseči zastavljene cilje se  je potrebno  zavedati, da je:

spoštovanje lastnega zdravja in življenja predpogoj za ustvarjalno delo  in polno življenje.

Samo z zdravim slogom življenja, z negovanjem zdrave, kulturne zabave in rekreacije boste dijaki  lahko ohranjali lastne moči za naporno delo in učenje v šoli.

K tem ciljem je naravnano celotno vzgojno – izobraževalno  delo.

Če bomo spoštovali in upoštevali ta pravila in načela vsi, ki živimo in delamo v šoli, bosta bivanje in delo v šoli prijetna, vzdušje pa ustvarjalno. Z zavzetim učenjem in rednim obiskovanjem pouka, drage dijakinje in dijaki, boste uspešno zaključili šolanje in postali dobri in odgovorni ljudje na katere bomo ponosni.

povezave

Galerija

Foto vsebine
povezave

Galerija

Foto vsebine
Izobraževalni program

Tehniška gimnazija

Več o tem programu
Izobraževalni program

Tehniška gimnazija

Več o tem programu
Izobraževalni program

Zdravstvena nega

Več o tem programu
Izobraževalni program

Zdravstvena nega

Več o tem programu
Izobraževalni program

Bolničar / Negovalec

Več o tem programu
Izobraževalni program

Bolničar / Negovalec

Več o tem programu